Styret inngikk service avtale med Veko AS i 2019. Avtalen gjelder for ventilasjon i fellesarealer og omfatter bytte av filter og tilsyn av ventilasjonsaggregater.

De av dere som har Villavent ventilasjonsaggregat i leiligheten kan bestille abonnement på filter og service hos Aarseth Boligventilasjon AS her: http://www.boligventilasjon.no/Kontakt eller på telefon 63 82 60 01. Dere må selv bytte filter minimum 1 gang per år.

Dere som bor i nr. 2 og 3, og ikke har Villavent ventilasjonsaggregat, har mekanisk ventilasjon. Det trekkes luft inn via ventil plassert ut mot svalgang. På innsiden finner dere en luke som åpnes og der finner man et filter. Dette må rengjøres jevnlig og byttes ved behov.

Priser per 06.02.2020: