Kolbotn Øvre Torg Sameie:

 • Styreleder: Marianne Thoresen-Larsen, Citycon AS
 • Styremedlem: Håkon Tuv Dalland, Citycon AS
 • Styremedlem: Dag Rune Sæthre (Boligforeningen og borettslaget)
 • Styremedlem: Tor Einar Blomstrand  (Boligforeningen)

Kolbotn Øvre Torg Boligforeningen: 

Styret kontaktes på epost: kolbotnovretorg@gmail.com

 • Styreleder: Dag Rune Sæthre,, Jan Baalsruds plass 3, tlf. 970 25223
 • Styremedlem: Tor-Einar Blomstrand, Jan Baalsruds plass 3, tlf. 922 31699
 • Styremedlem: Elisabeth Kaarø Nøttestad, Jan Baalsruds plass 3, tlf. 452 12826
 • Styremedlem: Siri Mæland, Jan Baalsruds plass 10, tlf. 473 03449
 • Styremedlem: Trond Østby, Jan Baalsruds plass 6, tlf. 977 71999

Kolbotn Torg Borettslag:

Styret kontaktes på epost: styret@kolbotntorg-brl.no

 • Styreleder: Dag Rune Sæthre, Jan Baalsruds plass 3, tlf. 970 25223
 • Styremedlem: Merethe Ulvøy, Jan Baalsrud plass 3, tlf. 986 78359
 • Styremedlem: Haakon Krag, Jan Baalsruds plass 3, tlf. 928 17412
 • Varamedlem: Aleksander Karlsrud, Jan Baalsruds plass 3
 • Varamedlem: Inger Lise Krag, Jan Baalsruds plass 3