Styret har siden 2016 en operativavtale med Oslo Veggdyrkontroll AS (heretter kalt OVK).

OVK tilbyr skadedyravtale som er tilpasset kundens behov. Vi benytter kun offentlig og kjente skadedyr bekjempere som har den nødvendige kompetanse som kreves for sikker bekjempelse av alle typer skadedyr. OVK er en av landets eldste skadedyrfirma og har eksistert siden 1930 .

Avtalt dekning:

Avtalen gjelder for Jan Baalsruds plass 2,3,4,6,8,10.

Avtalen gjelder for rotter og mus.

Frekvens: 4 faste årlige inspeksjoner.

Fri utrykning ved behov, uten ekstra kostnader.

Etableringskostnad: 0,-

Det utarbeides skriftlige rapporter etter hvert besøk.

OVK kommer med anbefalinger på tiltak for å unngå problemer med skadedyr, der vi ser at dette kan oppstå.

OVK garanterer en maksimum leveringstid på tre arbeidsdager fra kunden melder om problemer til igangsetting av tiltak.

Alt utstyr og preparater som er nødvendig for å forebygge og bekjempe skadedyr som er dekket av avtalen, er inkludert i avtalen. Utstyret er OVK’s eiendom, og innhentes etter avtalens utløp.

Rotter og mus

OVK utplasserer nødvendig antall åte stasjoner mot gnagere utvendig og/eller innvendig.

Åte stasjonene plasseres strategisk i forhold til hvor gnagerne ferdes.

Åte stasjonene er utformet slik at giften er utilgjengelig for mennesker og husdyr.