Nytt parkeringssystem fra 1. februar 2022

Nå fjernes bommene og bruk av dagens parkeringskort for inn- og utpassering.

Dette vil forenkle daglig inn- og utpassering fra vår parkering og forhåpentlig fjerne køer i travle perioder før høytider.

Dere som har fast parkeringsplass knyttet til deres leilighet må registrere dere i nytt parkeringssystem som er beskrevet i Informasjonsskriv fra APCOA Parking som blir lagt i deres postkasser.

Dere kan benytte lenker under for å registrere deres p plass:

Registrer p plass P1

Registrer p plass P2

Alternativt kan dere finne informasjon på deres hjemmeside her: https://www.apcoa.no/

Etableringen trer i kraft fra og med 1. februar og i den forbindelse må alle beboerne registrere sine kjøretøy ved å følge instruksen i Informasjonsskriv fra APCOA Parking «Instruks for beboer; Registrere ditt kjøretøy i ParkID» eller dere finner informasjon på deres hjemmeside nevnt over.

Vi skjønner at en overgang til digitale systemer kan være overveldende for noen, og derfor kan dere som trenger hjelp, eller har ytterligere behov for avklaringer/spørsmål, møte representant fra APCOA Parking i parkeringshuset P1, utenfor inngang til Senterkontoret,  i uke 4. Dag og tidspunkt vil stå i brev dere mottar i deres postkasser.

Leie av parkeringsplass

APCOA Parking som drifter parkeringshuset på Kolbotn Torg, hvor vi har tildelt bruksrett til våre parkeringsplasser, tilbyr utleie av ekstra parkeringsplasser. Pris er kr. 1.075 per måned inkl. mva.

Send e-post til salg@apcoa.no. Husk å oppgi at du er beboer ved å oppgi H-nr. på leiligheten din og adressen.

Vi vil også her annonsere parkeringsplasser til leie som beboere ønsker utleid. Per 26.01.2021 er det ingen til leie. Gi Styret beskjed dersom du ønsker din parkeringsplass utleid og annonsert her!

Kjøp av parkeringsplass

Vi har en tidligere beboer som ønsker å selge sin parkeringsplass nr. 143 i P2. Ta kontakt direkte med Kenneth Karlsen på e-post: kwkarlsen80@gmail.com Tlf.: 932 65 393.