Styret fikk i oppdrag av årsmøtet i 2018 å utrede muligheten for innglassing av balkonger. Vi har kun funnet fram til en aktuell leverandør – Lumon AS.

Vi har nå fått godkjent fasade endring av kommunen og 10 leiligheter har bestilt og fått montert innglassing. Ønsker du befaring og tilbud på innglassing av din balkong kontakter du Lumon AS ved Tom Frogner på mobil: 920 60 644 eller epost: tomfrogner@lumon.com

Det er kun klart glass og innvendig lysegrå persienner som er godkjent! 

Ny presentasjons video fra Lumon

Eksempel på hvordan fasaden vil se ut med innglassing

Representant fra Lumon har vært på befaring og gitt oss prisoverslag på noen varianter av løsninger. Mandag 1. juli ble det lagt informasjon om dette i postkassen til alle beboere. Hensikten med dette er å avklare interessen for innglassing blant beboerne. Det er viktig at Styret får tilbakemelding så raskt som mulig fra dere som er interessert slik at vi får avklart om vi skal gå videre med prosessen. Dersom interessen er stor nok vil vi starte prosess med utarbeidelse av nødvendig tegninger for søkeprosess mot Oppegård Kommune. Når godkjennelse fra kommunen foreligger vil vi starte prosess med å kontakte den enkelte beboer, som har meldt interesse, for å avklare endelig løsning, ta nødvendige mål og gi et eksakt tilbud.

Informasjonen som ble levert i postkassene deres er tilgjengelig via lenker nedenfor. Se også Lumon sin hjemmeside.

Brev til beboere , Lumon brosjyre_Balkong , Lumon brosjyre_Solgardiner