Styret har inngått avtale på gartnertjenester med Alt-Mann as.

Kontrakt på grøntanlegg mellom Sameiet Kolbotn øvre torg og Alt-Mann as gjeldende fra 01.03.2019

 

BESØKS FREKVENS

Arbeidet utføres etter følgende frekvenser som refererer seg til opplistede punkter.

A1 = Ukentlig rutine

A2 = 1 gang pr. år

A3 = 2 ganger pr. år.

A4 = ved behov.

A5 = 5 ganger pr. år

A6= Hver 14.dag

 

SESONGARBEIDER

  1. A4. Klipping av gress på sameiets fellesområdet. Gresset klippes etter vekstforholdene. Våre maskiner har et multiklippesystem som bidrar til grønnere plener.
  2. A4. Kantklipping av samme areal som Pkt 1. Kantklippes etter behov.
  3. A2. Enkel beskjæring av busker og trær på sameiets fellesområdet. 1 gang pr år.
  4. A5. Sprøyte og luke ugress i alle bed 1 gang hver mnd gjennom sommerhalvåret.

Ny planting, fjerning av eksisterende busker, barking m.m utføres på bestilling fra sameiet og inngår ikke i avtalen.

 

ANDRE FORHOLD

  1. Alle driftsutgifter, maskiner og verktøy i forbindelse med vårt arbeid holdes av oss. Forbruksartikler, rekvisita og utstyr som forbrukes i forbindelse med småreparasjoner faktureres. Timepris er kr. 415.- per time. Praksis for overtidsbetaling vedlegges eget ark.
  2. Vårt kontor står til tjeneste i den utstrekning det sorterer under en vaktmesters virkeområde og tar kontakt utad ved behov, og følger opp håndverkere/fagfolk som rekvireres gjennom vårt kontor. Bestilling skjer kun etter avtale med forretningsfører eller bemyndiget person hos Dem
  3. Fakturering pr. 15 hver mnd.
  4. Prisene indeksreguleres per 01.07 hvert år fra 2019. (Konsumprisindeks).
  5. Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 mnd.
  6. Alt-Mann as står i beredskapstjeneste hele døgnet og vil i nødssituasjoner normalt kunne bistå med servicebil, som er utstyrt med verktøy for de fleste oppgaver, meget raskt. I tillegg har vi avtaler med en rekke lokale fagfolk som vil stå til tjeneste på kort varsel. Vi beregner normalt en utrykningstid på inntil 30 minutter.

For å kunne utføre ovennevnte oppgaver må vi beregne oss en pris på kr 36.710,-pr. år. Mva kommer i tillegg.