Styret har inngått samarbeids- og serviceavtale med Lysteknikk Elektroentreprenør AS.

Deler av avtalen gjelder deres datterselskap LT Sikkerhet og omfatter kun felles -arealer og installasjoner. Her inngår brannvarsling, nødlys, internkontroll, termografering og varmekabler.

Serviceavtalen kan også benyttes av dere beboere. Ved bestilling av oppdrag oppgi at dere ringer fra Kolbotn Øvre Torg Sameie og henvis til gjeldende Serviceavtale.

Kontaktinformasjon dere kan benytte:

Service sjef Karl-Erik Skaaret; epost: kalle@lysteknikk.no, mobil: 90 14 92 12

Her er eksempler på tjenester de tilbyr samt priser og betingelser de tilbyr til oss:

Lysteknikk AS tilbyr beboere i sameiet de samme prisbetingelser som er oppgitt i denne avtalen, se nedenfor 5 PRISER. Merk at disse priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

 Videre ønsker vi å gi følgende tilbud til beboere:

El sjekk bolig – En utvidet tilstandsrapport av ditt elektriske anlegg. Vi termograferer sikringsskap, og utfører kontroll av jording og det elektriske anlegget. I etterkant av kontrollen sendes rapport med en oversikt over eventuelle feil og mangler, samt anbefalinger for ut bedringer . En el kontroll er sterkt anbefalt ved kjøp og salg av bolig for å unngå konflikt etter boligsalget.

Pris el sjekk bolig: kr. 3.125,- inkl mva

Feilsøk og reparasjon varmekabler – Varmekabler som slutter å virke skyldes som oftest feil på termostat eller gulvføler og er en grei sak å utbedre. I noen tilfeller skyldes ett kaldt gulv feil på selve varmekabelen. I disse tilfellene kan Lysteknikk tilby å finne feilen og utføre reparasjon på ett avgrenset område i gulvet. Vi benytter moderne termografi kamera og strøm trafo til å finne skadestedet.

Priser feil søk og reparasjon:

  • Feilsøking varmekabel: kr. 3.750,- inkl.mva (inkluderer reise, til rigg, feilsøking og rapport etter utført arbeid.
  • Utbedring av skaden utføres på timepris kr. 650,- eksklusiv mva. Dette innebærer opphugging gulv ved skadested , fjerne defekt bit på varmekabelen, ny skjøt/ende og igjenstøp av skadestedet. Reparasjons jobben vil normalt være utført i løpet av 2-3 timer og feilstedet er da igjenstøpt .

Arbeidet med å legge ny flis over skadested må organiseres av beboer i etterkant. Etter utført oppdrag, utarbeider vi en rapport med bilder og beskrivelser av utbedringen . Denne rapporten kan brukes som dokumentasjon til kabelleverandør eller til beboers forsikringsselskap.

5 PRISER
5.1 Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
5.2 Servicebil faktureres per oppmøte
5.3 Direkte kostnader så som parkering og bom passeringer videre faktureres til selvkost.
5.4 Regningsarbeider faktureres til følgende betingelser (pris per time):

Elektriker: hverdager 0700-1530 kr. 650, hverdager 1530-1930 +50 %, øvrige tider +100 %

Tekniker: hverdager 0700-1530 kr. 890, hverdager 1530-1930 kr.1.250, øvrige tider kr. 1.600

Servicebil kr. 395.

6 GJENNOMFØRING
6.1 Leverandør vil i rimelig tid før den enkelte oppdrag avtale oppmøte og tilgang til anlegg som skal kontrolleres.
6.2 Det skrives en rapport på grunnlag av gjennomført kontroll som oversendes kunde.
6.3 Leverandør tilbyr feilretting på grunnlag av rapport etter endt kontroll.
6.4 Det vil ikke utføres arbeider utover det som reguleres av kontrakt før dette er godkjent av kunde.
6.5 Vi forutsetter fri adkomst til kontrollsted i normal arbeidstid.
6.6 Ventetid som resultat av forhold utenfor vår kontroll faktureres etter medgått tid.
6.7 Vi forutsetter at kyndig personell fra kunde bistår ved behov.

7 RESPONSTIDER
7.1 Leverandør vil prioritere kunder med serviceavtaler fremfor andre kunder, senest innen 5 virkedager for ukritiske feil og senest neste virkedag for kritiske feil som medfører fare for helse, miljø og sikkerhet.
7.2 For driftskritiske operasjoner henvises det til vår 24 timers vaktordning på 48 00 00 49