Bom på Øvre Torg

Styret har nå behandlet denne saken. Det har kommet mange klager og innspill fra beboere og andre via flere kanaler på bommen som er plassert ved innkjøring til øvre torg. Bommen vil ikke være låst ifølge kommunen. Varelevering skal i hovedsak være fra Strandliveien. Nyttetransport kan foretas. Kommunen bør ta Les mer…