Balkongdører og vinduer

Det har vært noe behov for justering av balkongdører og vinduer. Dette er beboers ansvar og bekostes av seksjonseier. Ved behov for service, kan servicetekniker fra Lian kontaktes på tlf. 988 46 576.

Brannvarslere
Brannvarslere er montert i alle leiligheter. De er knyttet direkte til brannstasjonen. Brannvarslere skal ikke demonteres eller tas ned. De er ikke batteridrevne, og det skal derfor ikke skiftes batteri.
Falsk alarm med utrykning koster NOK 5000. Dette vil normalt belastes den leilighet som utløste alarmen.

Solskjerming

For utvendig solskjerming i form av markiser, persienner og screens skal følgende fargekode benyttes: S 6010-Y 10R (brun/gul farge). Vi har inngått en avtale med Lady Persienneindustri AS.

Parkering
De fleste beboerenheter har bruksrett til en eller to parkeringsplasser. Driftskostnader knyttet til disse dekkes månedlig som del av vedkommendes felleskostnader.
Bruksrett kan selges innenfor Sameiet/Borettslaget, eller leies ut.
Det kan inngås avtale direkte med Apcoa parking.

Rengjøring
Trappevask og rengjøring av fellesrom foregår hver tirsdag og utføres av Flores renhold.
Matter i inngangsparti legges ut september/oktober, og fjernes i mai.

Tyverialarm
Tyverialarm og eventuell avtale med vekterselskap er opp til den enkelte beboer både avtalemessig og økonomisk.

Vaktmester
Vaktmestertjenesten ivaretas av TBB Eiendomsdrift AS og de kan nås på telefon: 66 82 08 00 eller post@tbb.no
NB! TBB Eiendomsdrift AS kontaktes hvis det oppstår situasjoner med heis, døråpnere, vann, lys, etc. som gjelder fellesarealer/områder. TBB Eiendomsdrift AS er bedt om ikke å foreta seg noe som påfører oss ekstra kostnader uten først å få aksept fra styret. Styret ønsker derfor også å bli meddelt om hendelser, helst pr. e-post. Dette gjelder også saker som ikke haster. Gjelder forholdet egen bolig må kostnader dekkes av den enkelte.