Brannvarslere
Brannvarslere er montert i alle leiligheter. De er knyttet direkte til brannstasjonen. Brannvarslere skal ikke demonteres eller tas ned. De er ikke batteridrevne, og det skal derfor ikke skiftes batteri.
Falsk alarm med utrykning koster NOK 5000. Dette vil normalt belastes den leilighet som utløste alarmen.

Parkering
De fleste beboerenheter har bruksrett til en eller to parkeringsplasser. Driftskostnader knyttet til disse dekkes månedlig som del av vedkommendes felleskostnader.
Bruksrett kan selges innenfor Sameiet/Borettslaget, eller leies ut.
Det kan inngås avtale direkte med Qpark om leie av parkeringsplasser. Kontakt Qpark tlf 815 22 315 Mail: kundesenter@q-park.no

Rengjøring
Trappevask og rengjøring av fellesrom foregår hver tirsdag. Arbeidet utføres av Elite Service Partner AS. Tlf: 23 06 93 60, Epost: oslo@elite.as
Matter i inngangsparti legges ut september/oktober, og fjernes i mai.

Tyverialarm
Tyverialarm og eventuell avtale med vekterselskap er opp til den enkelte beboer både avtalemessig og økonomisk.

Vaktmester
Vaktmestertjenesten ivaretas av Ren-Vakt og de kan nås på telefon: 66 82 08 00 eller post@ren-vakt.no
NB! Ren-Vakt kontaktes hvis det oppstår situasjoner med heis, døråpnere, vann, lys, etc. som gjelder fellesarealer/områder. Ren-Vakt er bedt om ikke å foreta seg noe som påfører oss ekstra kostnader uten først å få aksept fra styret. Styret ønsker derfor også å bli meddelt om hendelser, helst pr. e-post. Dette gjelder også saker som ikke haster. Gjelder forholdet egen bolig må kostnader dekkes av den enkelte.