Til seksjonseiere i Kolbotn Øvre Torg Sameie – Boligforeningen og Borettslaget

 Ta i bruk Min side!

 Styrene ønsker å effektivisere kommunikasjonen med dere. Via Usbl har vi en Portal (Internett) som styrene benytter i sitt styrearbeid.

I tillegg tilbyr Usbl en tjeneste via Internett som heter Min side. Her vil styrene kontinuerlig legge ut nyttig informasjon, som f.eks. Nytt fra siste styremøte. Dere får også oversikt over deres boenhet, forsikring, tjenester fra Usbl (for eksempel nøkkelbestilling), ofte stilte spørsmål og svar med mer.

I dag legges det ut lignende informasjon på vår hjemmeside (www.kolbotnovretorg.no) og Facebooksidene til Boligforeningen og Borettslaget. Vi vil gradvis avvikle å legge ut nyheter på hjemmesiden og Facebooksidene.

Her er bruksanvisning på hvordan dere registrerer dere på Min side. BRUKSANVISNING

Vi oppfordrer alle beboere, som ikke har registrert seg på Min side, til å gjøre dette snarest!

Dere vil også motta denne informasjonen enten som e-post eller fysisk i deres postkasse.

Med vennlig hilsen

Kolbotn Øvre Torg Sameie

Styrene i Boligforeningen og Borettslaget

22.02.2022

Kategorier: Nyheter