Når man oppdager dette skal senterledelsen eller AimoPark, som drifter parkeringen, varsles. På kveld og i helger gjøres dette enklest ved å benytte calling knapp ved utpasseringen (ved bommer). Da kommer man i kontakt med AimoPark sin vakt som vil kontakte firma som rydder opp.
Kategorier: Nyheter