Oppstart 16. august kl 10:00

Arbeidene vil pågå i en periode fremover til alt er vasket. Det vil bli startet med vask av tak og takrenner og deretter vegger.

Balkong glass og balkong kanter vil bli vasket. Det må påregnes noe sprut inn på balkongene. Markiser og screens må være dratt inn og møbler/interiør dere er redd for bør dekkes til eller tas inn.

Det er vanskelig å gi noe tidspunkt for når din leilighet kan bli berørt. Følg derfor med og evt. spør de som utfører arbeidene.

Vi skjønner at dette vil medføre noe ekstra arbeid og ubeleilighet for dere, men det er viktig at vi får gjort dette for å bevare byggene våre og begrense fremtidig vedlikeholdsbehov.

Mvh Styret i

Kolbotn Øvre Torg Sameie/Kolbotn Torg Borettslag

Kategorier: Nyheter