Energiplan oppdaterer serverne noen timer i dag formiddag, mandag 12.4.2021.

Grunnet oppdatering av serverne vil ladestasjonene være ute i noen timer i dag formiddag. Det indikeres kryss oppe til høyre i displayet og ved lading vil det gi feilmelding «offline».

Når oppdateringen er ferdig vil systemet restartes. Laderne får dekningsmerke og fungerer igjen.

Kategorier: Nyheter