Vi har oppdaget vanninntrenging i 4. etg. i nr. 8. Det er foreløpig funnet 2 lekkasjer i taket inn på loftet over. Bygg og Malermestertjenesten er engasjert for å utføre arbeider. Det er satt opp stillas fra nedre torg og opp på taket og i tillegg satt opp «tak over tak» for å kunne åpne taket under. Arbeidene vil pågå en stund framover og det er uklart når de blir ferdig.

Kategorier: Nyheter