Årsmøtet gjennomføres som avtalt 17. mars kl. 19:00 i Kolben, tredje etasje.

Vi har mottatt følgende retningslinjer fra Usbl vedrørende Koronavirus og gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger:

Alle må forholde seg til gjeldende råd fra myndighetene (Folkehelseinstituttet). I skrivende stund (11.03.2020 kl. 13:20) kan årsmøtene gå som planlagt, men vi oppfordrer til å ta naturlige forhåndsregler med hensyn til hygiene, nødvendig plass i lokalet etc.

Vi anbefaler at dere oppfordrer til bruk av fullmakt hvis man er i karantene eller risikogruppe, og at møtene blir så korte som mulig. 

Videre ber vi dere vurdere om enkeltsaker kan utsettes slik at sakene i innkallingen reduseres til et minimum.

Bruk av fullmakter
Eiere som ikke ønsker å møte på generalforsamling/årsmøte kan gi fullmakt til andre. I borettslag kan ingen være fullmektig for mer enn en andelseier. I eierseksjonssameier kan en fremmøtt ha ubegrenset antall fullmakter. Verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven stiller krav om at fullmektig må være seksjonseier eller andelseier.

Mvh

Styrene i Kolbotn Torg Borettslag og Kolbotn Øvre Torg Sameie

Kategorier: Nyheter