Styret har i henhold til HMS krav rekvirert ekspertise for å kontrollere fare for legionella spredning. Konklusjon fra mottatt rapport sier følgende:

Det er gjort en vurdering av hensiktsmessig legionellasikring på bygget ut fra et teknisk, miljømessig, økonomisk og forskrifsmessig perspektiv:
1) Det foretas ingen endringer på dagens anlegg. Styret kan eventuelt informere beboere om at det kan være hensiktsmessig å skylle dusjer med så varmt vann som mulig i 5 minutter (4-6 ganger per år). Dusjhoder kan også med fordel rengjøres jevnlig (2-4 ganger per år) .

Kategorier: Nyheter