Det innkalles til informasjonsmøte i Kolbotn Øvre Torg Sameie:

Tid og sted:    tirsdag 22. oktober 2019 kl. 18:00 i Sal 2, 3. etasje i Kolben Kulturhus.

 Saksliste:

 1. Innglassing av balkonger ved Lumon AS
 2. Status fra Styret
  • Hva har styret jobbet med etter årsmøtet?
  • Halvårsregnskap 2019 og Budsjett 2020
  • Økning av felleskostnader fra 1.1.2020
 3. Planlagte aktiviteter 2020
 4. Oversikt parkeringsplasser og boder – tinglyse bruksrett
  • Revidere vedtekter
 5. Innhenter tilbud individuell måling av forbruk fjernvarme

 

Kolbotn 1. oktober 2019

Kolbotn Øvre Torg Sameie

Styret

Kategorier: Nyheter